R เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บบอร์ด ซื้อ - ขาย มอเตอร์สปอร์ต (ต้องอ่านก่อนโพสต์)

Discussion in 'Motorsport Equipment' started by Marketplace, Aug 29, 2021.

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Marketplace

  Marketplace Moderator Staff Member

  เว็บบอร์ดนี้ เปิดขึ้นมา สำหรับผู้ที่ต้องการ ขาย หรือ ซื้อ อะไหล่ อุปกรณ์ หรือรถแข่งทั้งคัน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์สปอร์ตโดยตรง

  ผู้ใช้งานที่โพสต์หัวข้อ เพื่อขายสินค้า หรือต้องการซื้อ ก็ควรจะต้องรู้ว่าของที่คุณจะโพสต์ ใช้กับมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นของทั่วไป ที่ใช้กับรถแต่งคุณสามารถโพสต์ได้ในเว็บบอร์ด ซื้อ - ขาย รถยนต์ด้านบนของเว็บบอร์ดนี้

  ทั้งนี้ผู้ดูแลจะพิจารณาหัวข้อที่โพสต์เป็นรายๆ ไป ถ้าหัวข้อดังกล่าว ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของของเว็บบอร์ดนี้...

  .

  .
   
< Previous Thread | Next Thread >

Share This Page