ม.44 บังคับไม่จ่ายค่าปรับ ชำระภาษีได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Mar 22, 2017.

By Thai Auto News on Mar 22, 2017 at 3:17 AM
  1. Thai Auto News

    Thai Auto News Moderator

    //wp-content/uploads/2017/03/รูปรถ-ม.44.jpg คสช.ใช้ม.44 คุมกฎหมายจราจรเข้ม ไม่จ่ายค่าปรับ สามารถต่อภาษีได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน มีผลบังคับใช้แล้ว สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มี.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยระบุว่า ปัจจุบันผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจำนวนมาก ทั้งนี้ มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย ซ้ำยังมีการกระทำผิดซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการคมนาคมขนส่ง และความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยให้ผู้ขับขี่รถเคารพกฎหมายมากขึ้น เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์ คนโดยสาร จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ขณะโดยสารรถยนต์ ข้อมูลสรุปย่อ ส่วนกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถคันใดไม่ชำระค่าปรับหรือใบสั่ง จะสามารถขอชำระภาษีประจำปีที่กรมการขนส่งทางบกได้ แต่จะได้ป้ายวงกลมชั่วคราว 30 วัน จนกว่าจะชำระค่าใบสั่งแล้วนำมายื่นขอป้ายวงกลมใหม่ หรือกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีใบสั่ง สามารถชำระก่อนจ่ายภาษีที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย ขณะเดียวกัน กรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบภายในเวลาที่กำหนด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นได้ (รายละเอียดสามารถติดตามในเว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา) สนิท กล่าวว่า สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและกรมฯ ปัจจุบันได้ตั้งคณะทำงานสองฝ่ายขึ้นมา 1 ชุดเพื่อดำเนินการในส่วนนี้ โดยระหว่างที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันทางคอมพิวเตอร์ได้ ก็จะประสานงานทางเอกสารอย่างใกล้ชิดต่อไป ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่ ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง .

    ที่มา: .
     

Comments

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Mar 22, 2017.

Share This Page